ELKARGI é unha sociedade de garantía recíproca especializada en economía social e solidaria. Trátase dunha entidade financeira de carácter mutualista cuxa función é a prestación de avais co fin de facilitar o acceso ao financiamento e mellorar a súa estrutura de financiamento.

Coop57 estabeleceu un acordo de colaboración para poder compartir os riscos de algunhas das operacións financiadas.

Este acordo, extensíbel a todas as entidades socias de Coop57, permite que Coop57 poida aumentar o volume de empréstitos sen que se produza un incremento na asunción de riscos financeiros. Ao mesmo tempo facilita o acceso ao financiamento das entidades socias, xa que estas verán reforzadas as garantías que acheguen e, por tanto, reforzan a súa solicitude de financiamento.