As achegas obrigatorias non reciben ningunha remuneración porque forman parte do capital social obrigatorio de Coop57. Poden participar das perdas e ganancias de Coop57.

As achegas voluntarias, en cambio, remunéranse cun tipo de xuro que cada ano fixa a asemblea xeral. Estas achegas serían igual que as achegas voluntarias que fan os socios e socias colaboradoras. Para o ano 2015 a remuneración fixada é do 1,25% anual. Esta remuneración estableceuse, colectivamente en asemblea, de acordo coas seguintes consideracións: o mantemento do poder adquisitivo e os obxectivos de Coop57.

Galego

Tipo de pregunta: