Para recuperar a achega de Coop57 débese solicitar poñéndose en contacto coa súa sección territorial. Non existe ningún tipo de período de permanencia para as achegas de diñeiro que se realizan a Coop57. Pódense recuperar en calquera momento que se desexe sen ningún tipo de custo ou penalización.

Isto é así para a achega voluntaria que se recupera con carácter inmediato. A devolución da achega obrigatoria implica a baixa como socia de Coop57. Neste caso, será o consello reitor, que se reúne mensualmente, quen debe autorizalo.

 

Galego

Tipo de pregunta: