Sen menosprezar a remuneración anual, a motivación principal dos socios e socias non é o afán de lucro, senón o convencemento de que hai que controlar o destino do noso diñeiro.

Por unha parte, para superar o paradoxo de poder estar a contribuír a financiar iniciativas contraditorias cos nosos propios principios éticos e solidarios e, por outra, contribuír a vehicular recursos financeiros a proxectos económicos que transformen a realidade en positivo, acorde aos principios da economía social e solidaria.

Galego

Tipo de pregunta: