Coop57 non é un banco e, polo tanto, non dispón da cobertura do fondo de garantía de depósitos do Banco de España. O diñeiro achegado polos socios e socias, incluídos os colaboradores, sono en concepto de capital social e, polo tanto, responden da boa marcha da cooperativa.

Polo tanto non estamos sometidos a regulación bancaria. O que se fai, en vez disto, é autorregularnos, de xeito colectivo e democrático, seguindo os criterios propios que consideramos máis axeitados. Neste sentido, as achegas están suxeitas a unha batería de medidas para poder garantir, ao máximo, as achegas dos socios e socias colaboradoras.

Para fortalecer a súa solvencia Coop57 adopta varias medidas internas:

  • Destina os seus excedentes a reservas. Non se reparten beneficios senón que se destinan todos a reforzar a solvencia do proxecto.
  • Esixe ás entidades que reciben financiamento que fagan achegas adicionais no capital social para nutrir un fondo solidario para garantir os préstamos.
  • Dota o máximo posible as provisións, parte do presuposto anual que se reserva para facer fronte a posibles eventualidades.
  • Acouta o límite máximo de préstamo que pode recibir unha entidade socia e, así, distribúe o risco (como máximo, unha entidade non pode recibir en préstamos máis do 2% dos recursos de que dispón Coop57). Deste xeito dotámonos de mecanismos que axudan a garantir, ao máximo posible, as achegas a Coop57.

Ademais, Coop57 é unha cooperativa que se xestiona de xeito democrático e participativo e que articula mecanismos para que os socios e as socias poidan coñecer axeitadamente e en todo momento a súa situación económica e poidan participar colectivamente na toma de decisións.

Galego

Tipo de pregunta: