A función principal de Coop57 é captar recursos económicos da sociedade para ter capacidade de dirixilos cara ao financiamento de proxectos transformadores de economía social e solidaria. A práctica totalidade destes recursos proveñen de persoas individuais que deciden achegar os seus aforros ao capital social da cooperativa.

Polo tanto, as persoas individuais poden participar facéndose socia colaboradora e realizando achegas económicas ao capital social de Coop57. Os socios e as socias colaboradoras son, basicamente, persoas que cren no proxecto de Coop57 e queren que o seu diñeiro sirva para financiar proxectos coherentes cos seus propios criterios éticos e sociais.

Ademais da súa achega económica, as persoas socias colaboradoras poden participar nas asembleas e elixir, e ser elixido para, os órganos sociais. Ademais, reciben puntualmente información sobre o destino dos seus recursos aplicando o principio de transparencia.

Galego

Tipo de pregunta: