Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros que só financia proxectos colectivos e con actividade económica co que non se pode financiar persoas individuais. Os préstamos de Coop57 van orientados ás entidades socias de servizos (cooperativas, asociacións, fundacións, etc.) e nalgúns casos excepcionais a persoas autónomas que polas características da súa actividade non poden levar a cabo un proxecto directamente colectivo.

Galego

Tipo de pregunta: