As achegas das persoas socias colaboradoras divídense entre a achega mínima obrigatoria (300 euros) e o resto da achega, que ten carácter voluntario.

O prazo das achegas é de carácter indefinido ata que se manifeste o contrario. A achega obrigatoria forma parte dos fondos propios de Coop57 e polo tanto non estarán suxeitas a remuneración e a súa devolución debe ser aprobada polo consello reitor. O resto da achega, no caso que haxa, forma parte do capital social voluntario e polo tanto estará suxeita á remuneración establecida e a súa devolución será de carácter inmediato.

A cantidade da remuneración se que fixa cada ano na Asemblea Xeral de xeito democrático e colectivo.

Galego

Tipo de pregunta: