Coop57n finantza etikoen printzipioak onartzen eta sustatzen ditugu. Funtsezko 5 printzipio daude:

  • Etika aplikatuaren printzipioa: irizpide ez-ekonomikoen aplikazioa aurrezte- eta inbertsio-erabakietan.
  • Partaidetza-printzipioa: erabakiak modu demokratikoan hartzen dira bazkideen partaidetzarekin.
  • Koherentzia-printzipioa: gure diruari ematen diogun norakoa gure balioekin ez dadila kontraesanean egon.
  • Gardentasun printzipioa: jarduera guztiei eta haien ondorioei buruzko informazio erregularra eta publikoa ematea.
  • Inplikazio-printzipioa: printzipio etikoek zeharkako dimentsioa dute erakundean, ez bakarrik beren jardueran, baita beren jarrera eta konpromisoan ere.