Coop57 printzipio hauetan oinarritzen du bere jarduera:

Finantza etikoen printzipioak

Coop57n finantza etikoen printzipioak onartzen eta sustatzen ditugu. Funtsezko 5 printzipio daude:

 • Etika aplikatuaren printzipioa: irizpide ez-ekonomikoen aplikazioa aurrezte- eta inbertsio-erabakietan.
 • Partaidetza-printzipioa: erabakiak modu demokratikoan hartzen dira bazkideen partaidetzarekin.
 • Koherentzia-printzipioa: gure diruari ematen diogun norakoa gure balioekin ez dadila kontraesanean egon.
 • Gardentasun printzipioa: jarduera guztiei eta haien ondorioei buruzko informazio erregularra eta publikoa ematea.
 • Inplikazio-printzipioa: printzipio etikoek zeharkako dimentsioa dute erakundean, ez bakarrik beren jardueran, baita beren jarrera eta konpromisoan ere.

Kooperatiben printzipioak

Nazioarteko Aliantza Kooperatiboaren kooperatiba-printzipioak onartzen eta sustatzen ditugu:

 • Borondatezko atxikimendu irekia: Kooperatibak borondatezko erakundeak dira, beren zerbitzuak erabiltzeko gai diren pertsona guztiei irekiak.
 • Kideen kontrol demokratikoa: Kooperatibak bazkideek demokratikoki kudeatzen dituzten erakundeak dira, beren politiketan eta erabakiak hartzean aktiboki parte hartzen dutenak.
 • Bazkideen partaidetza ekonomikoa: Bazkideek bidezko ekarpena egiten dute beren kooperatiben kapitalean eta demokratikoki kudeatzen dute.
 • Autonomia eta independentzia: kooperatibak autolaguntzako erakunde autonomoak dira, bazkideek kudeatuak.
 • Hezkuntza, prestakuntza eta informazioa: Kooperatibek heziketa eta prestakuntza ematen diete bazkideei, hautatutako ordezkariei, zuzendariei eta enplegatuei, kooperatiben garapenean eraginkortasunez lagundu ahal izan dezaten.
 • Kooperatiben arteko lankidetza: kooperatibek kooperatiba-mugimendua indartu behar dute, elkarlanean.
 • Komunitatearekiko interesa: Kooperatibak beren komunitateen garapen jasangarria lortzeko lan egiten dute.

Gizartea eraldatzeko kreditua

Coop57 bazkideei laguntzeko eta gizartea eraldatzeko elkartasun eta laguntza tresna gisa definitzen du bere burua. Coop57k, berez, ezingo du gizartea aldatu. Diruak berak bakarrik ere ezingo du gizartea eraldatu. Eraldaketa sozial horretarako lan egiten duten entitate, talde, kolektibo eta pertsonek aldatu ahal izango dute errealitatea egoera bidezko, integratzaile, solidario eta iraunkorragoetara.

Demokrazia eta autogestioa

Coop57 proiektu demokratikoa da, eta partaidetzan oinarritzen da. Batzarra kooperatibaren erabaki-organo gorena da, bazkide diren pertsona eta erakunde guztiek osatua. Horiek erabakitzen dituzte Coop57ren jarduera-ildoak eta zer irizpide etiko eta sozial erabiltzen diren.

Lankidetza eta gizarte merkatua

Gizarte-merkatua ondasunen eta zerbitzuen ekoizpen-, banaketa-, finantzaketa- eta kontsumo-sarea da, eta ikaskuntza komuna, irizpide etiko, demokratiko, ekologiko eta solidarioekin funtzionatzen du. Gizarte-merkatua indartzea elkarlanean aritzea da. Merkatu sozialean ondasunak edo zerbitzuak erosteko ditugun beharrak lehenestea.

Izaera kolektiboa

Formula kolektiboetan antolatzen diren pertsonek garatutako proiektuei ematen zaie lehentasuna, era berean,  irabaziak maximizatzearen aurretik pertsonei eta helburu sozialari lehentasuna ematen dieten entitateei ere.

Konfiantza

Konfiantzaren balioa berreskuratu nahi da. Elkarrekiko errespetua eta ezagutza funtsezkoak dira Coop57ren eguneroko lanean. Aurrezkiaren kudeaketa, maileguak ematea edo finantza-bermeak printzipio horretan oinarritzen dira.

Ikuspegi feminista

Ekonomia feministaren ikuspegia eta irizpideak Coop57ren funtzionamenduan txertatzeko lan egiten da, zuzendaritza-organoen osaera paritarioa sustatuz, hizkera inklusibo ez-sexista erabiliz, zainketak bateratzeko eta erantzukizuna partekatzeko neurriak sustatuz eta erakundea osatzen duten pertsona eta organo guztiak prestakuntzaz hornituz. Aldi berean, bere entitate bazkideetan eragiteko lan egiten da, ikuspegi horretatik ebaluatzeko irizpideak zehaztuz.

Lurraldean errotutako ekonomia eraldatzailea

Lurraldean errotuta egotearen eta hurbileko lanaren printzipioei jarraituz, Coop57k finantza-bitartekotzaren jardueraz gain, beste apustu bat egin nahi du, tokiko garapena sustatuko duen erakunde bihurtu. Horretarako, hiru ardatz landuko ditu: gizarte-sarea, finantza-tresna eta toki-administrazioak.

Gardentasuna

Erabateko gardentasuna aplikatzen da entitatearen kudeaketan konpromiso etiko eta sozial gisa: maileguak ematean, bazkide berrien altetan, entitatearen kontuetan eta barne eta sozietate funtzionamenduan. Bazkide diren pertsona eta erakunde guztiek dute informazio hori eskuratzeko aukera.