Deusto

Ver mapa >>

Lurralde sekzio:

Izaera juridikoa:

Jarduera sektorea: 

 

Entitatearen deskribapena: 

La Herriko Taverna de Deusto és un projecte nascut el 1987, punt de trobada entre l’esquerra abertzale de Deusto. Avui dia s’ha convertit en un lloc de reunió de diferents col·lectius donant protagonisme a l’oferta cultural, social i política.