As orixes de Coop57 remóntanse á loita dos traballadores da Editorial Bruguera. Cando a editorial pechou en 1986, e despois dun longo procedemento xudicial, en 1989 un grupo de 80 antigos traballadores creou un fondo colectivo con parte das indemnizacións recibidas. Este fondo dividiuse en 3 partes: unha destinouse a outra loita obreira (ao Sindicado de Obreiros do Campo de Andalucía), outra dedicouse á solidariedade internacionalista (enviouse a Nicaragua) e co resto, uns 30 millóns de pesetas (178.000 €), creouse un fondo para financiar proxectos autoxestionarios de creación de postos de traballo. Este fondo é a orixe de Coop57, creado o 19 de xuño de 1995.

Nun inicio, o seu desenvolvemento foi moi vinculado co cooperativismo de traballo asociado, pero progresivamente ampliar a súa base social a outros tipos de entidades da economía social e solidaria. Paralelamente, foi crecendo tamén a súa base de socios colaboradores. A partir de 2005 COOP57 puxo en práctica un crecemento en rede a raíz do interese que espertara este experimento noutros territorios.

Galego

Tipo de pregunta: