• Lurralde sekzioetan eguneroko kudeaketaz arduratzen diren pertsonek osatzen dute.
  • Asanblea Orokorrak onartutako urteko lan-plangintzaren arabera antolatzen ditu bere eginbeharrak.
  • Emandako kredituak exekutatzeaz, eta haien jarraipena egin eta kontrola eramateaz arduratzen da.
  • Zerbitzu finantzario berriak proposatzen dizkie Organo Sozialei (Asanbleari, Kontseilu Errektoreari eta Kontseilu Errektorearen Ordezkaritza Batzordeari); bai aktiboei dagozkienak, baita pasiboei dagozkienak ere.
  • Hainbat arlotako proiektuen kudeaketa gainbegiratzen du.
    Kooperatibaren administrazioak eta kontabilitateaz arduratzen da.
  • Bulegoetako kudeaketa inplementatzen du (telefono bidezko arreta, deialdiak, korrespondentzia...), baita bazkideen arreta ere.