Erabilera-lagapeneko erregimena duten etxebizitza-kooperatibak sustatu, erosi edo birgaitzeko produktuak dira

“Etxebizitzaren kultura berria” garatzeko apustua egin du Coop57k, pertsonen etxebizitza-beharrizanak bete eta etxebizitza merkatuko produktu espekulatibo modura ez erabiltzea sustatzeko. Coop57k etxebizitza-proiektuak finantzatzeko, honako printzipio hauen araberakoak izango dira: 

 • Jabetza kolektiboa izatea.
 • Sustapen eta kudeaketa kooperatiboa izatea.
 • Interkooperazioa sustatzea.
 • Beharrizan-oinarriaren eta irizpide publiko edota komunitarioen arabera banatzea.
 • Premiazko beharrizana betetzea (ohiko etxebizitza).

Zenbatekoa eta epeak

 • Gehienez 1.250.000 €.
 • Gehienez 25 urte.
 • Gabealdi aukera (gehienez 24 hilabete).
 • Dirua aurrez itzultzeko aukera.

Baldintzak eta bermeak:

 • Guztizkoaren % 80ra arte finantzatuko da. Proiektuaren guztizko kostuaren % 20 gutxienez funts propioen bidez finantzatuko da.
 • Maileguen berme-funtsari ekarpena egitea.
 • Bermerako beste mekanismoak ezartzeko aukera, Batzorde Teknikoarekin zehaztuta

Finantza-kostua eta komisioak:

 • Urteko % 3.
 • Ez dago mailegua ireki eta aztertzeko komisiorik.
 • Ez da penalizaziorik egongo aurrez amortizatzeagatik, ezta beste gasturik ere.