Maileguak bermatzeko funts bat ere badugu. Finantzazioa jasotzen duten entitateekin egindako ekarpenekin elikatzen da funts hori. Inork ordainduko ez balu, funtsera joko genuke. Elkartasun funtsa da.

Ekarpenak kopuruaren arabera kalkulatzen dira, baita mailegua itzultzeko epeak ere:

  • Urte bat baino gutxiagokoa: maileguaren %0,5.
  • 1-3 urte: maileguaren %0,75.
  • Hiru urte baino gehiagokoa: maileguaren %1.

Funtsak honako ezaugarriak ditu:

  • Helburua: Koop57ren funtsak indartu.
  • Kapitalari ekarpena egitea da, ondorioz, bazkidearen jabetzakoa.
  • Ez da gastu bat. Aktibo bat da.
  • Ez du ordainsaririk.
  • Ez da berreskuratzen mailegua itzuli ondoren. Beraz, ez du epemugarik.
  • Bazkidea den entitateak eska dezake baja emanez gero, edo likidatzerakoan.
  • Ekarpen hau gal daiteke proiektuak huts egin badu.