Producte per a la promoció, compra o rehabilitació de cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús 

Coop57 aposta pel desenvolupament d'una "nova cultura de l'habitatge" basada en la satisfacció de les necessitats residencials de les persones i que no entengui l'habitatge com un producte de mercat i especulatiu. Per a això les accions de finançament de projectes d'habitatge desenvolupades per Coop57 han de guiar-se pels següents principis:  

 • Propietat col·lectiva
 • Promoció i Gestió cooperativa
 • Foment de la Intercooperació
 • Distribució sobre la base de necessitats i criteris comunitaris i/o públics.
 • Satisfer primera necessitat (habitatge habitual)

Import i terminis per a operació:

 • Import màxim: 2.000.000 euros.
 • Termini màxim: 25 anys.
 • Possibilitat de carència (24 mesos màxim).
 • Possibilitat de reemborsament anticipat.

Condicions i garanties:

 • Finançament fins al 80% del total. Finançament amb fons propis mínim d'un 20% del cost total del projecte.
 • Aportació al Fons de Garantia de préstecs.
 • Garanties de l'operació a convenir amb la Comissió Tècnica en l'anàlisi del préstec.

Cost Financer i Comissions:

 • 3,35% anual.
 • Sense comissions d'obertura ni d'estudi.
 • Sense penalitzacions per amortització anticipada ni altres tipus de despeses.