Koop57k ez du funtzionatzen bermeekin edota ondare ekarpenekin.

Avales Personales Mancomunados

Gure berme sistema abal pertsona mankomunatuetan oinarrituta dago. Proiektuan sinesten duten inguruko bazkideak bilatzen dituzten finantzazioa behar duten entitateek. Bazkide horiek konpromiso pertsonala hartzen duten euren gain, eta emandako maileguaren zati baten erantzukizuna hartzen dute bere gain. Entitateak mailegua itzuli ezin balu, abala eman duten pertsonek euren izenean erantzungo liokete abalatutako kopuru horri.

Dokumentu pribatua da eta ez da notariotzatik pasatzen. Abal-emaileari eza zaio informazio ekonomikorik eskatzen (nominak, ondarea...). Mankomunatutako abalak ez du dirua higiezin bihurtzen, ez dago ez depositurik ezta fidantzarik ere. Proiektu kolektibo batean sinesten duen norbanako baten konpromiso pertsonala eta indibiduala da.

Sistema honen bidez, bideragarriak diren proiektuak dituzten entitateek finantzazioa lortzen dute, ondarearekin kapitalizatuta egon behar izan gabe.

Horrez gain, abal pertsonal mankomunatuek ezinbesteko bi elementu eskaintzen dituzte:

  • Mailegua itzultzeko bermeak eskaintzen ditu, eta Koopo57k asumitutako arriskua txikitzen du. Hala, proiektuaren bideragarritasuna eta iraunkortasuna laguntzen dugu.
  • Entitateak sarea sortzeko duen gaitasunari buruzko informazioa ematen du eta gaitasun hori benetakoa dela frogatzen du. Izan ere, proiektuak sortzen duen konfiantza ezagutu dezakegu, eta oinarri sozial sendo, zabala eta konprometitua duen.

 
Abal ekonomikotik harago, abal pertsonal mankomunatuak abal soziala dira. Koop57rentzat edozein abal finantzario baino garrantzitsuagoak dira.