CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA DE SECCIÓ ORDINÀRIA
Coop57 Catalunya / Dimarts 9 de juny de 2015, 18 h
Aula Ronda / Carrer de Trafalgar, 50 | Barcelona

Benvolgut soci, benvolguda sòcia,

En compliment de l’article 40 dels Estatuts Socials i de l’Acord del Consell de Secció de Coop57-Catalunya del passat dilluns 25 de maig de 2015 es convoca Assemblea de Secció de Coop57 Catalunya per al proper dimarts 9 de juny del 2015 a l’Aula Ronda, al carrer de Trafalgar, 50 de Barcelona, a les 18.00 hores en primera convocatòria, i a les 18.15 en segona, amb l’ordre del dia següent:

1. – Elecció dels interventors/es d’actes.

2. – Presentació de la memòria social, aprovació dels comptes i distribució, si escau, dels resultats corresponents a l’exercici 2014.

3. – Presentació dels nous productes d’actiu:

  • Préstecs per a capitalitzar cooperatives i societats laborals
  • Préstecs relacionats amb habitatge

4. – Explicació del procés de registre dels nous estatuts aprovats en l’Assemblea General celebrada el 27 de juny del 2014.

5. – Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de creació de la secció territorial d’Euskal Herria.

6. – Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de renovació de vacants del Consell de Secció i de la proposta de renovació de càrrecs del Consell rector.

7. – Informació sobre l’activitat de la Fundació Coop57.

8. – Torn obert de paraules

Adjuntem a continuació la regulació estatutària de l’elecció dels membres del consell de secció, i un plànol de localització de l’Aula Ronda. La documentació relativa a l’assemblea estarà disponible al web de Coop57 o a les nostres oficines a partir del dimarts 2 de juny.