Coop57 neix a Catalunya l’any 1995 i inicia un camí de creixement i consolidació. Deu anys més tard, Coop57 és interpel·lat per diferents entitats de l’economia social i solidària aragonesa per tal de formar part de Coop57. Després d’un procés de debat llarg i fructífer, es va creure que la solució més adequada per donar resposta a aquesta demanda era organitzar Coop57 per seccions territorials on cada territori s’autoorganitzava amb un model descentralitzat i en xarxa.

D’aquesta manera, en el mateix moment en que va néixer Coop57 Aragó, va néixer Coop57 Catalunya, l’any 2005.
En els seus inicis, el seu desenvolupament va estar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ser ampliant la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, també va ser creixent la seva base de socis i sòcies col·laboradors.

Actualment, Coop57 compta, a Catalunya, amb una gran base de persones i entitats que li generen un gran dinamisme i presència en els diferents espais de transformació social i econòmica. I més enllà d'ocupar-se de prestar serveis financers - la seva activitat principal - s'ha convertit en una xarxa en sí mateixa, capaç d'aglutinar i activar propostes transformadores treballant col·lectivament i pel foment de nous models socials i econòmics.

Assemblea General de Coop57 Catalunya - febrer de 2019