Contacto: 
93 453 40 19
prohabitatge@prohabitatge.org
www.prohabitatge.org
Dirección: 
Consell de Cent, 254, 2-2
08011
Barcelona
Persona de contacto: 
Mª Rosa Alonso
Horario de atención: 
de 09:00 a 14:00h i de 15:00 a 17:00h

Ver mapa >>

Sección territorial:

Ámbito territorial de su actividad:

Forma jurídica:

Año de constitución: 
1999

Redes a las que pertenece:

Descripción de la entidad: 

L'Associació ProHabitatge és una entitat sense ànim de lucre i independent que porta treballant des de1999 amb la finalitat de prevenir i eradicar l'exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de Drets Humans.

Servicios/Productos: 

L'entitat gestiona diferents programes d'habitatge i disposa de programes residencials propis.
L'Associació ProHabitatge desenvolupa projectes d'inclusió sidencial oferint un allotjament temporal o permanent amb o sense suport socioeducatiu en funció dels diferents projectes.

Imagen1 Associació ProHabitatge