• Finantziaziorako tresna tradizionala. Ibilgetuetan inbertitzeko maileguak.

Mailegu hauek proiektuak finantzatu edota ibilgetuetan inbertitzeko dira. Entitate hartzaileak mailegu hauek erabil ditzake inbertsioren bat egin edo entitatea hobetzen laguntzeko. Ohiko mailegu estandarra da.

Zenbatekoa eta epeak:

  • Gehienez 500.000 €. Zenbateko hori handitu daiteke, 500.000 eurotik gorako kantitateak beste entitate baten abala badu.
  • Epea: gutxienez urte 1, gehienez 10 urte.
  • Gabealdi aukera (12 hilabete gehienez).
  • Mailegua aurrez itzultzeko aukera.

Baldintzak eta bermeak:

Finantza-kostua eta komisioak:

 

  • Urteko % 5,25 – Finantza-kostua murrizteko aukera, ezar daitezkeen bermeen arabera.
  • Ez dago mailegua ireki eta aztertzeko komisiorik.
  • Ez da penalizaziorik egongo aurrez amortizatzeagatik, ezta beste gasturik ere.