Contacto: 
933 098 742
direccio.tecnica@emelcat.cat
www.emelcat.cat
Dirección: 
C/ Pujades, 181
08005
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial:

Taula Eix Pere IV, Compromís per la Sostenibilitat de BCN
Sector de actividad: 
Medio Ambiente y Sostenibilidad

 

Descripción de la entidad: 

Empresa cooperativa amb l’objectiu d’explotar el vector emmagatzematge elèctric per afavorir la transició energètica cap a un model més sostenible social i ambientalment. Sorgida de la UPC, ideada el 2012, constituïda el 2014 i activada el 2015. La nostra tasca és la definició, desenvolupament, instal·lació i gestió de sistemes d’emmagatzematge elèctric dotant-los d’un sistema de gestió i control òptim des del punt de vista de durabilitat, eficiència i integració al sistema energètic i mercat elèctric.

Servicios/Productos: 

Neix amb un clar objectiu de transformació social i ambiental,S'han plantejat 7 línies de treball:
1. Emmagatzematge associat a centrals de generació elèctrica a partir de fonts renovables
2. Emmagatzematge en zona urbana.
3. Emmagatzematge en instal·lacions mitjanes, industrials o de serveis
4. Emmagatzematge residencial
5. Comercialització del programari associat.
6. Assessorament.
7. Desenvolupament d’un sistema d’emmagatzematge amb aire comprimit de dimensió mitjana.

Imagen1 Emelcat,Sccl