Contacto: 
933 098 742
direccio.tecnica@emelcat.cat
www.emelcat.cat
Dirección: 
C/ Pujades, 181
08005
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Empresa cooperativa amb l’objectiu d’explotar el vector emmagatzematge elèctric per afavorir la transició energètica cap a un model més sostenible social i ambientalment. Sorgida de la UPC, ideada el 2012, constituïda el 2014 i activada el 2015. La nostra tasca és la definició, desenvolupament, instal·lació i gestió de sistemes d’emmagatzematge elèctric dotant-los d’un sistema de gestió i control òptim des del punt de vista de durabilitat, eficiència i integració al sistema energètic i mercat elèctric.

Imagen1 Emelcat,Sccl