932206525
info@bizarrebcn.com

El primer escape room va ser creat l'any 2006 a Silicon Valley per un grup de programadors. Els misteris i reptes del seu joc estaven inspirats en les obres d'Agatha Christie. Aquest tipus de jocs es van començar a estendre per Estats Units, Xina, Japó i Europa, fins al punt que a l’any 2015 hi havia ja més de 2.800 sales per tot el món. Avui en dia, els escape room són una activitat d’oci alternativa a l’entreteniment de masses o de gran consum, amb una gran varietat de sales i de temàtiques.

93 379 56 37
gestio@gats.cat

Gats considera la combinació reflexió/acció com una eina per a incorporar valors socials que possibilitin en l'individu una capacitat de crítica i autocrítica , de posicionament i actuació en el medi i en el seu entorn social , que afavoreixen el desenvolupament i l'articulació d'accions per a la transformació social responsables, justes, compromeses, conscients i perdurables en el temps.

93 329 60 43
genera@genera.org.es

Genera és una organització sense ànim de lucre que busca la redefinició dels rols socials des d'una perspectiva de gènere a través de la defensa i reivindicació dels drets de les dones partint de l'àmbit del treball sexual.

93 250 28 83
gpl@gpl.cat

Gestio publicitària pel finançament de publicacions periodiques d'entitats i butlletins municipals

974212491
info@girasolar.net

Somos una cooperativa que hemos desarrollado un proyecto empresarial donde desde la instalación de sistemas de energías renovables intentamos armonizar: El respeto con el medio ambiente y con las personas (trabajadoras, clientes, proveedores); la búsqueda de otra forma de hacer economía y una preocupación real por dar posibilidades a un mundo más sostenible. Pensamos que las energías renovables pueden dar un giro en el desarrollo del medio rural, y es algo en lo que estamos muy implicados desde el área de la biomasa.

91 474 19 84
javierperez@gneis.es

GNEIS S. Coop. Mad. es una cooperativa que nace a mediados del año 2001 del esfuerzo de varias personas con una larga trayectoria de trabajo en formación, asesoramiento medioambiental, actividades medioambientales y restauración de espacios naturales.

Durante el tiempo transcurrido desde su constitución han desarrollado diversas actividades, tanto formativas, como de asesoramiento ambiental que han tenido la oportunidad de poner en funcionamiento con algunas entidades y empresas del sector. 

915 061 534
info@goteoculturasostenible.es

Goteo. Cultura sostenible  es una cooperativa creada con el objeto de trabajar desde y para la promoción de la bicicleta, la movilidad sostenible, la educación ambiental y la economía social.
Gestiona el Centro integral de la Bicicleta de la Universidad Autónoma de Madrid y desarrolla proyectos e investigaciones en torno a las temáticas mencionadas.

93 389 94 60
gramagraf@gramagraf.com

Gramagraf és una indústria cooperativa d’arts gràfiques. Impremta amb seu a Badalona (Barcelona) fundada el 1985 que ha anat evolucionant tecnològicament a través dels anys adaptant-se als canvis i necessitats perquè els clients puguin concentrar tota la seva producció i aconseguir així que els seus productes siguin tot un èxit. Cooperativa que contribueix activament i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental.

937342435
secretaria@gruplafabrica.org

Creiem en un món millor basat en la igualtat d'oportunitats, la solidaritat i l'educació en el lleure.

657266862
info@grupbarnils.cat

El Grup de Periodistes Ramon Barnils treballem en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi, que uneixi la cultura i la llengua. Un espai que, reivindiquem, cal que sigui reconegut política i administrativament.

Què volem? 
- Assolir un model comunicatiu rigorós, equànime i de qualitat en el marc dels Països Catalans.
- Defensar una informació documentada i contrastada que promogui la reflexió i l’anàlisi.
- Combatre el dirigisme, la censura i l’autocensura amb què exerceixen la majoria de mitjans.

Pàgines