Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que s'entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua.

Informació: Sòcies de serveis

Es volen fomentar les següents característiques:

  • El crèdit a Coop57 s'entén com una eina que, ben orientada, contribueixi a la transformació social en positiu. No s'entén com una finalitat per generar guanys econòmics.
  • Els préstecs, igual que tota la relació entre Coop57 i els seus socis i sòcies, es basa en la confiança i en el respecte mutu.
  • El sistema de garanties per als préstecs concedits respon, també, al principi de confiança a través dels avals personals mancomunats.
  • La flexibilitat i adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas. Es buscaran les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte.
  • No s'incorren en despeses tals com a comissions d'obertura, comissions d'estudi, despeses de notaria, entre uns altres. No es vol augmentar els costos financers que han d'assumir les entitats amb despeses que es consideren prescindibles. L'objectiu és que totes les entitats sòcies que necessitin finançament, puguin accedir-hi.
  • Els préstecs els avalua la comissió tècnica de cada secció territorial.
  • Coop57 té com a objectiu essencial el suport financer a projectes amb un alt contingut social. El seu fracàs també és el nostre.
  • Sempre s'actuarà amb rigor i responsabilitat enfront dels socis i sòcies col·laboradores que aporten recursos econòmics a la cooperativa.

Garanties pels préstecs

Opcions de finançament

Demanar finançament