Les persones individuals poden vincular-se a Coop57 com a sòcies col·laboradores.

Aporten el seu estalvi en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa. Aquests recursos econòmics són els que es destinen a la concessió de préstecs de les entitats d'economia social i solidària que són sòcies, també, de Coop57. A més amés, les persones sòcies col·laboradores poden participar, amb veu i vot, de la presa de decisions de la cooperativa.

Informació sobre ser Soci/a col·laborador/a de Coop57

Donar-se d'Alta com a Soci/a col·laborador/a de Coop57