Base Social de Coop57. Sòcies de serveis i col·laboradores.

dades a 30 de juny de 2016

 

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2015

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2015

   ______________________________________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2014

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial 

 

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2014

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial

  ________________________________________________________________________________________________________________________

Número d'entitats sòcies de serveis i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2013

 

Número de socis i sòcies col·laboradores i la seva distribució territorial:
dades a 31 de desembre de 2013

 

Evolució del saldo de les aportacions de socis i sòcies de Coop57:                        
dades a 30 de juny de 2016    

 

Evolució del volum de préstecs realitzats a les entitats sòcies de serveis de Coop57:
dades a 30 de juny de 2016

 

 

Evolució del saldo de les aportacions de socis i sòcies de Coop57:                        
dades a 31 de desembre de 2015    

Evolució del volum de préstecs realitzats a les entitats sòcies de serveis de Coop57:
dades a 31 de desembre de 2015

 

Evolució de la base social de Coop57 durant el periode 2008-2014:

 

Evolució de les aportacions i préstecs de Coop57 durant el periode 2008-2014:

 

 

Préstecs concedits durant el primer semestre de 2014, classificats per import i sectors d'activitat: