Els socis i les sòcies de Coop57 s'han d'adherir a un territori. Si no pertanys a cap dels territoris contemplats, has d'escollir a quin d'ells et vols associar.
Persona titular
Contacte
Direcció
Persona co-titular
Vol l'alta per accedir a la oficina virtual?
Afegeixi una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Aportació en Euros

L'aportació mínima obligatòria és de 300€.

 

A més a més de l'aportació mínima obligatòria (300€) pots afegir una aportació voluntària. Per acord del Consell Rector de Coop57 i de manera transitòria, les noves aportacions queden limitades a 30.000 euros per soci/a. Si vols fer una aportació voluntària, detalla la quantitat:

En total la teva aportació serà de 300€.

Número de compte
La remuneració meritarada es percebrà a 31 de desembre i s'acumularà a l'aportació. Si en comptes de que s'acumuli a la seva aportació prefereix que se li ingressi al seu compte corrent extern, marqui aquesta casella.
Desitja rebre el butlletí informatiu en format paper a més a més del format electrònic?

Un cop rebem correctament la vostra aportació obligatòria procedirem a fer-vos l’alta a l’Oficina Virtual. Rebreu un correu electrònic per registrar-vos i formalitzar l’alta. En aquest espai digital podreu fer transferències o devolucions i o consultar la informació fiscal. Les vostres dades estaran guardades i protegides seguint la nostra política de privacitat. En aquest enllaç podreu consultar el manual d’ús de l’Oficina Virtual de Coop57.

Documents adjunts
Afegeixi un document o una imatge on es justifiqui la vinculació entre el número de compte i el titular
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els arxius han de ser menors de 2 MB.
Tipus d'arxius permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Informació sobre protecció de dades segons el Reglament UE 679/2016:

  • Responsable: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS, 08014 BARCELONA. Tlf 93 268 29 49. coop57@coop57.coop.
  • Finalitat: adquirir la condició de socia/ col·laborador i gestionar la seva relació amb la cooperativa; enviament d'informació sobre les activitats i serveis de COOP57, excepte que es manifesti el contrari, indicant-ho al contracte d'alta com a soci/a de la cooperativa.
  • Termini de conservació: conservarem les seves dades mentres siguis soci/a de l'entidad i un cop finalitzada la relació, durant 5 anys.
  • Legitimació: consentiment; Execució d'un contracte.
  • Destinataris de les dades: autoritats competents quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
  • Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, dirigint-se a la direcció del Responsable. Té dret a retirar el consentiment prestat, en el seu cas, en qualsevol moment. Té dret a reclamar davant una Autoritat de Control de protecció de dades.