Els socis i les sòcies de Coop57 s'han d'adherir necessàriament a un territori. Si no pertanys a cap territori contemplat has d'escollir en quin d'ells et vols associar.
Persona titular
Contacte
Adreça
Persona cotitular
Añada una fotocopia de su documento de identidad DNI o NIE (2º titular)
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Aportació en Euros

 

L'aportació mínima obligatòria és de 300€.

 

A més a més de l'aportació mínima obligatòría (300€) pots afegir l'aportació voluntària que desitgis. Si vols fer una aportació voluntària, detalla la quantitat:

En total la teva aportació serà de 300€.

Número de compte
La remuneració devengada es percebrà a 31 de desembre i s'acumularà a l'aportació. Si en comptes de que s'acumuli la seva aportació prefereix que s'ingressi al seu compte corrent, marqui la casella.
Desitja rebre el butlletí en format paper, a més a més del format electrònic?

OFICINA VIRTUAL: Un cop rebem correctament la vostra aportació, rebreu un correu electrònic per registrar-vos i formalitzar l'alta. En aquest espai, les vostres dades estaran guardades i protegides siguint la nostra política de privacitat. Podeu consultar el manual d'ús de la Oficina Virtual de Coop57 per seguir les instruccions dels registre i veure la operativa i funcionalitats.

Documents adjunts
Afegeix un document o una imatge on es justifiqui la vinculació entre el número de compte i el titular
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeix una fotocòpia del seu document d'identitat DNI o NIE
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Informació sobre la protecció de dades segons el Reglament UE 679/2016:

  • Responsable: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA Tlf 93 268 29 49 coop57@coop57.coop.
  • Finalitat: adquirir la condició de soci col·laborador i gestionar la seva relació amb la cooperativa; enviament d'informació sobre les activitats i serveis de COOP57 excepte que manifesti el contrari indicant-ho al contracte d'alta com a soci/a de la cooperativa.
  • Termini de conservació: conservarem les seves dades mentres sigui soci de l'entitat i un cop finalitzada la relació, durant 5 anys.
  • Legitimació: consentiment; Execució d'un contracte.
  • Destinataris de les dades: autoritats competents quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
  • Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supresió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, dirigint-se a la direcció del Responsable. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Té dret a reclamar davant una Autoritat de Control de protecció de dades.