A Coop57 ens organitzem per seccions territorials segons un model organitzatiu en xarxa. Això significa que la nostra forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació i d'arrelament territorial.

L'estructuració en base a una xarxa de persones i d'entitats que interactuen i s'entrelliguen entre elles, conforma bona part de la personalitat de Coop57 i la participació de les persones i entitats socials és fonamental pel seu bon funcionament. 

Ens estructurem per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus òrgans propis i estructures de participació. Coop57 només existirà en aquells territoris on es vulgui que existeixi. Seran les persones i entitats qui, organitzades en xarxes, gestionaran la creació i gestió de cada secció de Coop57 amb participació i autogestió.


Previàment a la configuració d'una secció territorial es crea un grup promotor. Aquest grup ha de ser el motor encarregat de començar a aglutinar les suficients persones i entitats del territori per a la futura creació d'una secció territorial
.

El grup promotor de Asturies es va crear l'any 2012 i des d'aleshores treballa per enfortir i conformar els òrgans i les dinàmiques necessàries per configurar la secció territorial. A finals d'abril del 2019 es constitueix la Secció territorial Coop57Asturies després de vuit anys de preparació. En la fundació conflueixen divuit iniciatives ciutadanes per donar forma i sumar-se a l'eina de Coop57 asturiana. 

 

CONTACTE

COOP57 Asturies
C/ Peña Ubiña 3 (Casa de Iniciativas Comunitaria Suañu
33211 Gijón 

Correu electrònic
asturies@coop57.coop

Telèfon
722684973