La Fundació Seira i Coop57 han signat avui un acord que permet resoldre les tensions de tresoreria experimentades per part de cooperatives immerses en el procés d’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i provisió de serveis socials de l’àmbit d’atenció a la infància i adolescència. Es tracta d’un tràmit iniciat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que ha generat retards de pagaments per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).

 

Per tal de contrarestar els efectes provocats a curt termini per aquest procés d’acreditació, Coop57 i la Fundació Seira han posat en marxa un mecanisme que permet a les cooperatives afectades demanar préstecs en condicions especials. D’aquesta manera es facilita la continuïtat de l’atenció social a infants i adolescents, entre els quals hi ha menors no acompanyats.

 

L’acord signat permet que Coop57 obri una línia de finançament d’un milió d’euros que compta amb la garantia d’un fons d’avals de 190.000 euros de la Fundació Seira. En el cas d’impagament d’algun dels préstecs concedits per Coop57 en el marc d’aquesta línia de finançament, l’aportació de la Fundació Seira respondria pel 50% deute no atès; l’altre 50%  aniria a càrrec de Coop57. L’acord estarà vigent durant el temps necessari mentre es resolen els inconvenients generats pel procés d’acreditació.