Cinc anys de balanç: 113 préstecs per un valor de més de 5 milions d’euros.

L’any 2017 es firma un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Coop57, SCCL per facilitar l’accés al finançament de les entitats d’economia social i solidària (ESS) de la ciutat de Barcelona. Després de més de cinc anys fem balanç de l’ús i impacte d’aquest acord.

Origen i conceptualització del fons municipal

Tot plegat naixia d’una anàlisi compartida: el desig de fomentar i donar impuls a projectes d’economia social i solidària. Des d’aquesta voluntat, es dissenya un acord on, per una banda, Coop57 es comprometia a reservar una línia de finançament específica destinada al finançament de projectes amb impacte a la ciutat de Barcelona; i, per l’altre, es creava un fons econòmic mancomunat que s’utilitzaria per garantir possibles fallides o impagaments dels projectes finançats en el marc d’aquest acord. És a dir, l’Ajuntament de Barcelona i Coop57 assumien, de manera conjunta i compartida, el risc assumit en el finançament d’aquest projectes i nodrien, al 50% cada part, un fons comú que servís per a fer front a possibles impagaments.

Durant aquests més de cinc anys que el fons mancomunat porta actiu, s’han fet successives revisions, ampliacions i millores. Inicialment, fou un fons orientat especialment a finançar projectes de nova creació o que posessin en marxa noves línies d’activitat dins la seva organització, amb una dotació conjunta de 200.000 euros que el 2018 fou ampliada a 290.000 euros.

Posteriorment, a mitjans de 2020, també es va tenir en compte el sobrevingut context de pandèmia i es van poder ampliar tant els recursos destinats com l’abast i cobertura del fons orientats, especialment, a cobrir les noves necessitats de liquiditat de les organitzacions. El fons comptava, llavors, amb una dotació addicional de 400.000 euros.

Durant aquest període, la resposta va ser molt positiva i l’instrument es va demostrar útil. Això va portar, l’any 2021, a plantejar una l’extensió del període de cobertura del fons per quatre anys més i continuar donant resposta a l’economia social i solidària de la ciutat de Barcelona.

Cinc anys de balanç: 113 préstecs per un valor de més de 5 milions d’euros

El balanç d’aquest conveni, més de cinc anys després d’iniciar-lo, és molt positiu. Amb les diferents línies de finançament habilitades aquests cinc anys, Coop57 ha concedit 113 préstecs per un valor conjunt de més de 5 milions d’euros (a 30 de juny de 2022) que han comptat amb el suport del fons mancomunat entre l’Ajuntament i Coop57 per a atendre possible morositat.

Aquestes més de 100 operacions han servit per cobrir, sobretot necessitats de circulant i tresoreria, però també per portar a terme inversions a mitjà i llarg termini per a la creació o consolidació de projectes, nous i existents, amb impacte a la ciutat de Barcelona.

Així, aproximadament, el 75% dels préstecs s’han orientat a la concessió de préstecs de tresoreria i el 25% a préstecs d’inversió. El context de pandèmia va impactar fortament en les necessitats de finançament de les entitats d’economia social i solidària de la ciutat de Barcelona, la qual cosa ens confirma l’encert en decidir, l’any 2020, ampliar la dotació del fons i les activitats que cobria.

Els sectors més representatius als que s’han dirigit aquests préstecs han estat, per una banda, el sector de l’atenció i cura a persones i col·lectius específics que desenvolupen tasques amb un fort component social que ajuden a construir societats més justes i equilibrades.

També destaquen els sectors de la cultura i les arts o els espais socials i de representació que ajuden a estructurar, vertebrar i enfortir el teixit social i els vincles comunitaris de la ciutat de Barcelona. Alhora, els préstecs a aquestes entitats han ajudat a crear, mantenir i consolidar més de 1.500 llocs de treball amb el suport financer donat a les diferents entitats.

D’aquestes 113 operacions, el fons mancomunat només ha hagut d’atendre 2 casos de morositat (per un valor conjunt de 136.261,51 €). A més a més, en un d’aquests dos casos s’ha fet una feina de responsabilitat que ha permès recuperar la part impagada i poder retornar-la al fons. Així, l’impacte actual d’impagaments del fons és de només 89.063,92 €.

En total, en més de 5 milions d’euros en finançament, el percentatge de morositat del fons s’ha situat en l’1,70%.

La cooperació entre l’administració local i les finances ètiques: el valor de la multiplicació de l’impacte.

El fons municipal mancomunat s’ha demostrat com una eina útil al servei del finançament de projectes d’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona, demostrant la capacitat multiplicadora que pot generar.

Aquest efecte multiplicador es veu clarament amb les xifres i l’impacte del fons: amb la dotació del fons de 345.000 euros per cadascuna de les dues parts i amb un impacte real d’impagaments de menys de 45.000 euros per cada entitat, s’ha facilitat l’accés al finançament de més de 100 projectes amb impacte a la ciutat de Barcelona, per un valor de més de 5 milions d’euros i amb la creació i manteniment de més de 1.500 llocs de treball.

Sale en portada general: