Coop57 va néixer a Catalunya l'any 1995 a partir de la lluita dels extreballadors/es de l'editorial Bruguera i per tant, la seva activitat va néixer a Catalunya. No va ser fins al cap de 10 anys que va néixer Coop57 Aragó de la mà de l'inici del model organitzatiu actual de Coop57. Un model organitzatiu en xarxa i descentralitzat. El naixamnet de Coop57 Aragó (primera secció territorial de Coop57) va fer que, en consequencia també neixés la secció territorial de Coop57 Catalunya. Igualment, Coop57, tot i estar organitzada per seccions territorials, comparteix una sèrie de serveis comuns ubicats a l'oficina de Barcelona.

En els seus inicis, el seu desenvolupament va estar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ser ampliant la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, també va ser creixent la seva base de socis i sòcies col·laboradors.

 Actualment, Coop57 compta, a Catalunya, amb una gran base de persones i entitats que li generen un gran dinamisme i presència en els diferents espais de transformació social i econòmica. I més enllà d'ocupar-se de prestar serveis financers - la seva activitat principal - s'ha convertit en una xarxa en sí mateixa, capaç d'aglutinar i activar propostes transformadores treballant col·lectivament i amb xarxa.

Evolució de dades de Coop57 Catalunya a 31 de desembre de 2014:

Dades e contacte:

 

 

 

 

 

 

 

 

Accedir al formulari de Contacte