Català

Temàtica: Inserció sociolaboral.

Organisme finançador: Ajuntament de Barcelona

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

Importe del préstamo: 
204,000 €
Plazo de devolución: 
12 mesos
Entidad financiada: 
PROCOOP, Associació per la promoció de sistemes socioeconòmics cooperatius

Tipo de préstamo: