Contacte: 
648188143
joel.alvarez@artandcoop.org
www.artandcoop.org
Adreça: 
Carrer de Salvà, 50, Entresòl
08004
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial :

Artibarri / Cooperasec / Xarxa antirumors
Sector d'activitat: 
Cultura

 

Descripció de l'entitat : 

Art&Coop és una cooperativa de treball d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que promou produccions artístiques per a la transformació individual i col·lectiva, a través dels valors dels processos creatius cooperatius.
La finalitat es facilitar el creixement i transformació de les persones i col·lectius mitjançant la creació artística.
Defensa un nou model de producció cultural i artística, on el procés i el resultat tenen el mateix valor qualitatiu, i on els coneixements i les estructures dels sectors cultural, artístic i social hibridan, generant noves dinàmiques transformadores i estètiques.

Serveis / Productes: 

Processos de creació i producció artística amb comunitats diverses com a camí de creixement, transformació i apoderament. Treball amb arts escèniques, plàstiques i audiovisuals, en els contextos educatius, sanitaris i comunitats territorials. 
Realitzen processos puntuals, de mitja i llarga durada, que finalitzen en resultats que es comparteixen amb la comunitat: espectacles, funcions, exposicions, vídeos, projeccions, etc

Imatge1 Art&Coop produccions i processos comunitaris SCCL