Secció territorial:

Forma jurídica:

 

Descripció de l'entitat: 

Granja multifuncional a Corme, que vol garantir la sostenibilitat social i del territori, preservant la vida comunitària i les pràctiques tradicionals.