Contacte: 
932 155 626
invia@invia.cat
www.invia.cat
Adreça: 
Carrer Amistat, 15
08005
Barcelona
Persona de contacte: 
Carme Laorden
Horari d'atenció: 
de dill a dj de 9:00 a 18:00h i div de 9:00 a 14:00h

Veure mapa >>

Secció territorial :

Àmbit territorial de la seva activitat:

Forma jurídica :

Any de constitució: 
1953

Xarxes a les que pertany:

FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL
Descripció de l'entitat : 

La missió de l'associació és la promoció integral de les persones en risc d’exclusió social o amb algun tipus de discapacitat psíquica. Els col·lectius als que l’Associació in via es dirigeix bàsicament són dones, infants, adolescents, joves i famílies.

In via significa acompanyar a la persona en el camí del seu procés vital, estar al seu costat perquè qui s’apropi a l’Associació creixi en autonomia, responsabilitat i es reconegui com a protagonista de la seva pròpia vida.

Serveis / Productes: 

L'assocació treballa oferint diferents serveis en els següents àmbits:

- HABITATGE: Pisos d'autonomia i emancipació; residència per a noies i dones en risc i/o maltractades.
- INSERCIÓ LABORAL I FORMACIÓ: Itineraris d'inserció per a persones aturades; formació i itineraris d'inserció per a persones amb discapacitat intelectual; formació per a l'ocupació de persones immigrants i borsa de treball.
- INFÀNCIA I FAMÍLIES: Infància Respon, telèfon 24h per a la prevenció del maltractament infantil; orientació familiar, mediacions i gestió de conflictes i atenció psicològica individual i familiar.
- EDUCACIÓ: Reforç escolar; orientació psicopedagògica i  transtorns en l'aprenentatge.

Imatge1 Associació In Via