Contacte: 
93 441 63 06
catalunya@oikocredit.org
www.oikocredit.cat
Adreça: 
C/ Casp 43, baixos
08010
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial :

Forma jurídica :

Red Española de Microfinanzas en el Extranjero - Remex
Sector d'activitat: 
Assegurances i finançament

 

Descripció de l'entitat : 

Oikocredit és una cooperativa de crèdit sense ànim de lucre, democràtica i participativa, emmarcada dins el moviment de les finances ètiques i que canalitza els estalvis de persones i organitzacions compromeses del nostre país cap al finançament de projectes d'economia real amb un impacte social positiu a països en vies de desenvolupament. Treballa a pràcticament 70 països d'arreu del món, majoritàriament concedint préstecs i finançament a l'Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa de l'Est.

Serveis / Productes: 

Oikocredit ofereix a les persones i entitats del nostre país la possibilitat d'invertir els seus diners a termini d'un any i amb una rendibilitat de fins al 2% anual, en un producte d'inversió ètica destinat a finançar projectes d'economia real en països del Sud. La inversió segueix criteris ètics, socials i mediambientals i ofereix total transparència, complementant així altres serveis que puguin oferir-nos aquí altres entitats de Finances Ètiques.