Contacte: 
93 217 19 63
info@azimut360.coop
www.azimut360.coop
Adreça: 
C/ Ferran Turné, 11 | NAU BOSTIK Planta 2, Sala 1
08027
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial :

Sector d'activitat: 
Medi Ambient i Sostenibilitat
Sectors d'activitat complementaris: 
Cooperació internacional

 

Descripció de l'entitat : 

Cooperativa sense ànim de lucre que neix del compromís per donar cobertura a les necessitats energètiques mitjançant un model sostenible i respectuós amb el medi ambient. Enginyeria especialitzada en l'elaboració i execució de projectes d'energies renovables, aplicats a la generació, a la distribució i a la gestió del consum. L'equip d'Azimut 360 té més de 15 anys d'experiència acumulada al sector de les energies renovables.

Serveis / Productes: 

Els principals àmbits d'actuació d'Azimut 360 són:
• Projectes claus en mà d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica i autònoma.
• Projectes claus en mà d’instal·lacions d’energia eòlica i hidràulica de petita potència.
• Estudis de viabilitat per a la implantació d’energies renovables.
• Redacció, direcció facultativa i legalització de projectes d’energia solar fotovoltaica connectada a xarxa i autònoma.
• Redacció i direcció facultativa de projectes d’energia solar tèrmica i biomassa.
• Projectes elèctrics de co-generació.
• Auditories energètiques i assessorament per a la planificació energètica municipal.
• Formació i capacitació de tècnics i instal·ladors d’energies renovables.
• Promoció i divulgació de les energies renovables.
• Projectes de cooperació internacional.