Contacte: 
678438995
info@cresol.coop
cresol.coop
Adreça: 
Camí del Terrer, s/n
43515
La Galera

Veure mapa >>

Secció territorial :

Sector d'activitat: 
Assessorament i serveis

 

Descripció de l'entitat : 

L’Objectiu de CRESOL és treballar per construir un nou model energètic que ens permeti mantenir, i en alguns casos augmentar, uns nivells de confort, qualitat ambiental i productivitat acceptables, i que els puguem sostenir indefinidament en el temps. La seva vocació és assessorar el client en tots aquells aspectes relacionats amb l’energia, i acompanyar-lo en totes aquelles accions enfocades a la millora en la utilització dels recursos energètics i la reducció dels seus costos per tal de millorar la seva competitivitat.

Serveis / Productes: 

-Consultoría energètica: El servei de Consultoria Energètica que s'ofereix garanteix assolir les millors condicions per tal de portar a terme l'activitat del client amb els menors costos energètics possibles.
-Enginyeria i disseny: des de la fase de disseny fins a l’execució, projectes d’enginyeria de tot tipus d’instal·lacions, subministraments i edificacions industrials, legalització d’activitats, informes pericials i valoracions, direccions d’obra i certificacions de tot tipus d’activitats.

Imatge1 Cresol, Solucions Energètiques Locals, Sccl