Contacte: 
93.635.32.79 / 93.634.21.11
deltacdiap@delta.coop
www.delta.coop
Adreça: 
Carrer Santiago Rusiñol i Prats, 6, baixos
08840
Viladecans

Veure mapa >>

Secció territorial :

UCCAP
Sectors d'activitat complementaris: 
Atenció a infants i les seves famílies

 

Descripció de l'entitat : 

Cooperativa de Treball Associat d'Iniciativa Social sense afany de lucre. Una empresa especialitzada en infància i família, amb múltiples serveis actius i altres projectats, amb una trajectòria professional contrastada.

Té per objectiu convertir-se en una gestora integral de serveis destinats a la millora de les condicions de vida de la població. Arribar a ser una entitat referencial en l'atenció a la infància i família a Catalunya regida pels valors del cooperativisme: l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, l’honestedat, la transparència i la vocació social.

Serveis / Productes: 

 L'activitat es concreta en tres àmbits d’actuació:
- Gestió del CDIAP: La Cooperativa aporta tots aquells recursos tècnics i administratius necessaris, així com totes les tasques derivades de la concertació econòmica amb l’Administració, per tal d’oferir un servei de desenvolupament infantil i atenció precoç de qualitat a tots els nivells.​ 
​- Projectes de formació i docència: Realització d’activitats de formació i docència destinades a professionals susceptibles de treballar en aquests àmbits, així com accions formatives orientades a les famílies.
- Projecte “Aula d’Escola Bressol d’Atenció Especialitzada – La Saleta”: Un projecte innovador amb l’objectiu d’atendre tots aquells infants amb pluridiscapacitat o discapacitat greu i les seves famílies en un entorn normalitzat com és l’Escola Bressol Municipal Ca n’Aimeric de Castelldefels.

Imatge1 Delta Cooperativa, SCCL