Contacte: 
689979556
info@eltamboret.com
eltamboret.org/
Adreça: 
Arquitecte Gaudí, 20, baixos
08210
Barberà del Vallès

Veure mapa >>

Secció territorial :

Forma jurídica :

Sector d'activitat: 
Formació i Educació

 

Descripció de l'entitat : 

El Tamboret SCCL és una cooperativa d’iniciatives socials i educatives. Això vol dir que generem projectes educatius en funció de les necessitats que detectem que manquen en col·lectius diferents: infants, adolescents, joves, població amb risc d’exclusió social, infants amb necessitats educatives especials i les famílies (que representen un treball molt important, alhora de realitzar intervencions educatives).

Serveis / Productes: 

Els projectes que portqa a terme l'entitat:

- Acollida: s’ofereix com una possibilitat de conciliar la vida laboral de les famílies amb els horaris escolars.
- Acompanyament excursions: monitors/es de suport per a les sortides o colònies escolars.
- Casal d'estiu: neix de la necessitat de les famílies de conciliar la seva vida laboral com de la necessitat dels infants d’ocupar part de les seves vacances escolars.
- Casal diari: els horaris laborals de les famílies fa que els infants hagin de passar temps al centre fora de l’horari escolar.
- Hort escolar: creació i manteniment d’un hort ecològic dins l’escola.
- Menjador: servei de menjador per transmetre als infants el valor d’una alimentació sana, equilibrada i variada, basada en processos productius, de transport i comercialització respectuosos amb el medi ambient.
- Taller d'estudi assistit: activitat de suport a l’estudi que vol proporcionar l’adquisició hàbits d’organització i d’estudi, planificació del treball i aprofitar totes les oportunitats per al seu procés de desenvolupament personal.

Imatge1 El Tamboret, Sccl