Contacte: 
93 278 18 42
fesoca@fesoca.org
www.fesoca.org
Adreça: 
Pere Vergés (Hotel d'Entitats), 1, 7e
08020
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial :

Forma jurídica :

 

Descripció de l'entitat : 

La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) és una organització no governamental sense ànim de lucre fundada l'any 1979, que representa a la comunitat sorda catalana i a les seves associacions afiliades, oferint els seus serveis a totes elles.
Les finalitats i objectius bàsics es basen en la representació i defensa dels drets de les associacions membres i de totes les persones sordes en general per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat actual.

Serveis / Productes: 

- Intèrprets: El servei d'intèrprets de llengua de signes de la FESOCA ofereix diferents serveis per suprimir les barreres de comunicació existents entre les persones sordes i les persones oients desconeixedores de LSC.

- Formació de la LSC (Llei de Signes Catalana): Promou la difusió i el coneixement de la LSC i la formació professional dels docents de la LSC.

- Atenció Social a persones sordes: Servei d'informació, orientació i atenció integral a la persona sorda i a qualsevol persona vinculada a la sordesa.

- Servei laboral: Ofereix un suport integral a les persones sordes de tota Catalunya per a la seva inserció al món laboral.

Imatge1 Federació de Persones Sordes de Catalunya