Contacte: 
93 580 68 92
ftc@ftc.cat
www.ftc.cat
Adreça: 
PLAÇA ONZE DE SETEMBRE, Nº 7
08291
RIPOLLET

Veure mapa >>

Secció territorial :

Forma jurídica :

Sector d'activitat: 
Assessorament i serveis

 

Descripció de l'entitat : 

La F.T.C. considera el treball com a eina fonamental i motor de transformació de la societat, per tant, un dret i una obligació que a ningú pot defugir. L'objectiu primordial de la F.T.C. és la unió de tots i totes els treballadors i treballadores per a defensar els seus interessos i la lluita per a la consecució dels seus drets en totes les seves manifestacions d’una manera plena.

Serveis / Productes: 

- Defensar amb eficàcia  les reivindicacions i drets socials, econòmics i laborals dels seus afiliats.
- Potenciar i defensar la unitat sindical de tots els treballadors i la solidaritat de tota la classe obrera.
- La participació dels seus afiliats en la vida sindical a través  de les assemblees, seccions sindicals i d'altres formes de participació unitàries.
- Potenciar i gestionar el ple restabliment de la democràcia i llibertat sindical.
- Potenciar el desenvolupament de la formació cultural i professional dels seus afiliats.
- L'administració dels propis recursos aplicant-los a les finalitats i activitats del sindicat.
- Exercir l'activitat sindical, sent la seva expressió una sèrie de drets com el de vaga, de reunió, de negociació col·lectiva laboral, d'adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals.

Imatge1 FEDERACIO TREBALLADORS CATALUNYA