Contacte: 
933 172 521
mlara@fgcadvocats.com
adm@fgcadvocats.com
Adreça: 
Via Laietana
08003
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial:

Sector d'activitat: 
Assessorament i consultoria

 

Descripció de l'entitat: 

FGC ADVOCATS és una Cooperativa de Treball Associat, l'objectiu de la qual és la prestació de serveis d'assessorament i de defensa jurídica a terceres persones, tant en els àmbits del dret privat, civil i mercantil, nacional i internacional, com del dret públic, inclusiu el dret penal, el laboral, el fiscal i l'administratiu, en totes les seves vessant i instàncies, així com realitzar serveis de consultoria empresarial i d'entitats, sense cap altre límit que el que imposin els col·legis professionals, especialment dins de l'economía social.

Imatge1 FGC Advocats, Sccl