Contacte: 
93 4574145
oriol@sepra.es
www.sepra.cat
Adreça: 
C / Trinxant, 100, baixos
08026
BARCELONA

Veure mapa >>

Secció territorial :

Sector d'activitat: 
Assessorament i serveis

 

Descripció de l'entitat : 

Cooperativa de treball associat amb més de 10 anys d’experiència en el sector, l’única amb cobertura a tot el territori català com a Servei de prevenció aliè acreditat en les 4 especialitats preventives

Serveis / Productes: 

Té les següents línies de treball:
La Seguretat laboral és la branca encarregada d’identificar i avaluar els factors de risc que intervenen en els accidents de treball.
La Higiene Industrial té l’objectiu d’identificar, avaluar i controlar els agents químics, físics i biològics, presents en l’àmbit laboral.
L’Ergonomia proposa la valoració i les modificacions que siguin oportunes del lloc de treball per adaptar-lo a les característiques de cada persona.
La Psicosociologia s’ocupa dels factors organitzatius i socials que poden afectar al treballador o treballadora en el desenvolupament de la seva feina.
La Medicina del Treball és l’observació i control de la influència de les condicions de treball en l’estat de salut dels treballadors i treballadores de l’organització.