Les sòcies de serveis de Coop57 són les entitats que poden rebre els serveis financers que ofereix la cooperativa. Per ser entitat sòcia de serveis de Coop57 cal fer un procés d'alta. Per posar-se en contacte amb Coop57 per parlar sobre el procés d'alta com a entitat sòcia de serveis podeu enviar aquest formulari omplint els camps següents:

Si no està ubicada en cap territori especificat a continuació, escollir l'opció "Coop57 general"
Motivacions per les que desitja ser sòcia de Coop57
En cas de tenir-les, descrigui aquí les seves necessitats de finançament

Informació sobre la protecció de dades segons el Reglament UE 679/2016:

  • Responsable: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA Tlf 93 268 29 49 coop57@coop57.coop.
  • Finalitat: adquirir la condició de soci col·laborador i gestionar la seva relació amb la cooperativa; enviament d'informació sobre les activitats i serveis de COOP57 excepte que manifesti el contrari indicant-ho al contracte d'alta com a soci/a de la cooperativa.
  • Termini de conservació: conservarem les seves dades mentres sigui soci de l'entitat i un cop finalitzada la relació, durant 5 anys.
  • Legitimació: consentiment; Execució d'un contracte.
  • Destinataris de les dades: autoritats competents quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
  • Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supresió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, dirigint-se a la direcció del Responsable. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Té dret a reclamar davant una Autoritat de Control de protecció de dades.