CAES-Coop57

 

Existeix un acord de col·laboració i intercooperación entre CAES (Cooperació per a l'Assegurança Ètica i Solidària) i Coop57 per al desenvolupament de les finances ètiques i solidàries. Aquest acord s'emmarca en la construcció del sistema de finances ètiques.

La coincidència estratègica entri CAES i Coop57 per al foment de l'economia social i solidària i per a la construcció de mercat social i del sistema de finances ètiques, ha portat a les dues entitats a arribar a un conveni de col·laboració orientat a les  persones i entitats sòcies de Coop57.
CAES, projecte de col·laboració entre les corredories d'assegurances Arç i Seryes, té per objectiu desenvolupar les assegurances per a empreses i entitats de l'economia social i solidària i a través dels serveis de consultoria i corredoria. Les corredories ofereixen programes integrals d'assegurances i promouen l'assegurança ètica i solidària a través del segell EthSI. EthSI

Aquest conveni intenta reforçar i promoure el concepte de l'assegurança ètica i solidària i realitzar-ho des dels valors i preus cooperatius que ofereixen les negociacions col·lectives.

 

Per conèixer els serveis d'assegurances ètiques i les condicions que s'ofereixen als socis i sòcies de Coop57,  pots consultar-ho a la web de CAES.