És l'òrgan sobirà de Coop57.

  • Escull el Consell Rector.
  • Decideix les linies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els percentatges.
  • Controla la gestió anual i aprova els comptes.
  • Aprova el pla de treball anual.
  • Es reuneix, com a mínim, un cop a l'any.