Es vol recuperar el valor de la confiança. El respecte i el coneixement mutu són característiques essencials del treball diari de Coop57. La gestió de l’estalvi, la concessió de préstecs o les garanties financeres es basen en aquest principi.